เสน่ห์ผ้าไทย เสน่ห์ผ้าทอมือ ธรรมะชาติผ้าทอมือ สระแก้ว


2019-02-12 17:31

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 47

ธรรมะชาติผ้าทอมือ ดำเนินกิจการโดย คุณบุปผชาติ เผ่าโยธิน โดยมีแนวคิด ที่จะอนุรักษ์ ผ้าทอพื้นเมือง และภูมิปัญญา เกี่ยวกับผ้าทอ ของสระแก้ว ให้คงอยู่ เพื่อ สืบทอด สืบสาน สร้างสรรค์ อัตลักษณ์ นอกจากนั้น ยังมีการประยุกต์ จนเกิดผ้าทอแบบเฉพาะ นั่นก็คือ ผ้าฝ้ายยกดอกมัดหมี่ 5 ตะกอ รวมถึงการตัดเย็บ รูปแบบที่ทันสมัย เพื่อให้คนรุ่นใหม่ หันมาสนใจ ใช้ผ้าไทยมากขึ้น ปัจจุบันมีการพัฒนา นวัตกรรมใหม่ โดยการใส่กลิ่นหอม ของดอกไม้ ลงในผืนผ้า ช่วยให้มีชีวิตชีวา มีเสน่ห์น่าค้นหา

ธรรมะชาติผ้าทอมือ อนุรักษ์ ผ้าทอพื้นเมือง และภูมิปัญญา เกี่ยวกับผ้าทอ ของสระแก้ว ให้คงอยู่ เพื่อ สืบทอด สืบสาน สร้างสรรค์ อัตลักษณ์ จุดจำหน่ายผ้าทอกี่กระตุกตามวิถีภูมิปัญญางานหัตกรรมของไทย


.