Biz Club จ.สระแก้ว


2018-09-02 16:57

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 177

วิสัยทัศน์ เชื่อมโยง

เครือข่าย พัฒนาธุรกิจ ไทย ก้าวไกล สู่ ตลาดสากล

พันธกิจ
  • มุ่งส่งเสริม เครือข่าย ของ ผู้ประกอบ ธุรกิจ SMEs ทุกระดับ ของจังหวัด สระแก้ว ให้ มีความ เข้มแข็ง
  • เชื่อมโยง สินค้า บริการ การตลาด และ ทรัพยากร ทางธุรกิจ ระหว่างกัน สนับสนุน ให้เกิด การพัฒนา ธุรกิจ สู่ มาตรฐาน สากล
  • สร้าง สัมพันธ์ อันดี และ กิจกรรม ทางการตลาด กับ เครือข่าย ทางธุรกิจ ทั้งใน และ ต่างประเทศ

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!