แนะเอสเอ็มอีจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วรุ่ง


2018-09-01 23:30

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 84

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์พยากรณ์ เศรษฐกิจ และธุรกิจ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย เปิดเผย ผลสำรวจ ความคุ้มค่า ของการ จดทะเบียน เป็นนิติบุคคล อิงข้อมูล จาก กรม พัฒนาธุรกิจการค้า ว่า มี สถานประกอบการ ที่ยื่น จดทะเบียน นิติบุคคล 700,000-800,000 ราย ขณะที่ ข้อมูล จาก สำนักงาน สถิติแห่งชาติ ระบุ มีผู้ประกอบการ ขนาดกลาง และขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) จำนวน 2.5 ล้านราย ซึ่งกว่า 1.75 ล้านราย หรือ 70% ยังไม่ยอม จดทะเบียน เป็นนิติบุคคล จึง น่าเป็นห่วง เนื่องจาก ความช่วยเหลือ จาก ภาครัฐ ผ่านมาตรการ ต่างๆ ไม่สามารถ ไปถึงได้


.