image
 • เผยแพร่ : 01/07/2022

  พิธีเปิดงาน "มหกรรมการค้าสีสรรสระแก้ว 2022"

  ที่ตลาดรถไฟอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ” นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด สระแก้ว เดินทางมาเป็นประธาน พิธี เปิดงาน แสดงและจำหน่ายสินค้า“ มหกรรมการค้า สีสรร สระแก้ว 2022” พร้อมด้วย นายเด่น เซรัยกงสุลใหญ่ ราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย นางสาวนงเยาว์ ศรีฉันทมิตร พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ภาคเอกชน แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

  "งานมหกรรมการค้า สีสรร สระแก้ว 2022" เปรียบเสมือนการเปิดประตูต้อนรับนาๆประเทศ และนักท่องเที่ยวจากทุกภาค ” เป็นอีกหนึ่งความพยายามของจังหวัด ต้องการให้เกิดการกระจาย รายได้ ความเจริญสู่ภูมิภาค โดยใช้โอกาสจากอาเชียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่บริเวณชายแดน รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

  ด้าน นางสาวนงเยาว์ ศรีฉันทมิตร พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว กล่าว วัตถุประสงค์สำคัญตามนโยบายรัฐบาลการส่งเสริมให้เกษตรกร อยู่ดีกินดีและมีฐานะที่ดีขึ้น คือ ต้องการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบในยุคดิจิทัลพร้อมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าไทย..กัมพูชา”และเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนให้มากขึ้น การจัดงาน ระหว่าง วันที่ 30 มิ.ย.ถึงวันที่ 4 ก.ค.2565 บริเวณตลาดรถไฟ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

  โดยมีผู้ประกอบการสมาชิกเครือข่ายMOC BIZ CLUB ผู้ประกอบการ OTOP ผู้ประกอบการค้าชายแดนในจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 100 คูหา สำหรับสินค้าที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายได้แก่สินค้าเกษตรแปรรูปสินค้าประเภทของใช้เครื่องแต่งกายอาหารและเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ สมุนไพร รวมถึงกิจกรรมต่างๆภายในงาน การจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้าชายแดนและกิจกรรมบันเทิงจากเหล่าศิลปิน ดารา นักร้อง และกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่นจับฉลากเพื่อลุ้นโชคในรูปแบบต่างๆ การพัฒนาคุณภาพสินค้าทางการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป

  ยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าว TOPNEWS ประจำ จ.สระแก้ว
  CR: https://www.topnews.co.th/news/358469

  พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว ส่งเสริมตลาดการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก กิจกรรมส่งเสริมการค้าและเชื่อมความสัมพันธ์เศรษฐกิจการค้าไทย-กัมพูชา Online Business Matching ภายใต้ชื่องาน CLVT Business Matching lntegration

  (02 ก.ย. 2564) ที่โรงแรมจันทรา อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายวิทยากร มณีเนตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมตลาดการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกกิจกรรมส่งเสริมการค้าและเชื่อความสัมพันธ์เศรษฐกิจการค้าไทย-กัมพูชา CLVT BUSINESS MATCHING INTEGRATION พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว คณะทำงานเซลล์แมนจังหวัดสระแก้วและผู้ประกอบการเป้าหมายของประเทศกัมพูชาและเวียดนามผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งสำนักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว จัดโครงการส่งเสริมตลาดการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก กิจกรรมส่งเสริมการค้าและเชื่อมความสัมพันธ์เศรษฐกิจการค้าไทย-กัมพูชา โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม Online Business Matching ภายใต้ชื่องาน CLVT Business Matching lntegration ครั้งนี้ขึ้นมา เพื่อเชื่อมโยงสินค้าและบริการของผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกรในภาคตะวันออกไม่น้อยกว่า 40 ราย สู่ตลาดเป้าหมาย
  ซึ่งเป็นผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศกัมพูชาและเวียดนาม โดยการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการในรูปแบบของ e-catalog 4 ภาษา และส่งสินค้าตัวอย่างให้กลุ่มเป้าหมายได้ตัดสินใจง่ายขึ้น และเพิ่มโอกาสให้เกิดความสนใจในการจับคู่ธุรกิจการค้าของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดสินค้าและบริการของประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกในตลาดประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน อีกทั้งเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง และประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนเชื่อมโยงกัน เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง และเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจให้แก่ทุกระดับของภาคเศรษฐกิจประเทศไทย และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ในภาวะวิกฤตของสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

  ประจัก สารการ - ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์ ข่าว/เรียบเรียง
  CR: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210902174642754

  เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมะม่วงจังหวัดสระแก้วร่วมลงนาม MOP ซื้อขายมะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว จำนวน 1,000 ตัน มูลค่ารวม 45 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 1 ปี สู่ตลาดฮ่องกง

  (14 พ.ค.64) นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางสาวนงเยาว์ ศรีฉันทะมิตร พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว นายประจักร์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว นายบำรุง ล้อเจริญวัฒนะชัย ประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว และ นายเกษมสันต์ ศรีโสภา ประธานเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ร่วมเป็นสักขีพยานฝ่ายผู้ขาย จังหวัดสระแก้ว ในพิธีลงนาม MOP (MEMORANDUM OF PURCHASING ) การส่งเสริม การส่งออกมะม่วงไทยเข้าสู่ตลาดฮ่องกง ระหว่างบริษัท Chiangmai Herbs Trading จำกัด เมืองฮ่องกง ผู้ซื้อ โดย Mr. Pang Kwong Wing กรรมการบริษัทฯ กับ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมะม่วงจังหวัดสระแก้ว คุณวรเทพ แก้ววงษ์นุกูล ประธานเครือข่าย ผ่านช่องทางออนไลน์ ร่วมกับสักขีพยานจากกระทรวงพาณิชย์

  ซึ่งพิธีลงนาม MOP ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมโยงการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้ไทย เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้เกษตรกรและผลักดันตลาดมะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้วให้เป็นสินค้าระดับพรีเมียมอย่างยั่งยืน
  โดยเริ่มจากตลาดฮ่องกงซึ่งมีความนิยมและต้องการบริโภคผลไม้ไทยโดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมทั้งเป็นแรงขับเคลื่อนให้จังหวัดสระแก้วเป็น “สระแก้วโมเดล”สำหรับการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้ไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐานสู่ตลาดต่างประเทศต่อไป

  ประจัก สารการ – สุชีวิน ปิยะมิตรบัณฑิต ภาพ/ข่าว
  CR : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210514154439923

  โครงการ We Welcome to Sakaeo

  ภาพกิจกรรมที่เคยดําเนินการ

  1. วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562 คณะจากเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 250 คน

  2. วันที่ 30 สิงหาคม 2563 เทศบาลตําบลบบ้านเพ จังหวัดระยอง จํานวน 180 คน

  เกี่ยวกับเรา

  Bizclub Sa kaeo เป็นเครือข่ายธุรกิจที่เกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการ SMEs มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจและเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ต่างจังหวัดและต่างประเทศ (โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา)
  ซึ่งได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว

  ผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดสระแก้ว สามารถเข้าร่วม เป็นสมาชิกกลุ่ม ได้ที่หน้าเว็บนี้ หรือติดต่อตามที่อยู่ด้านล่าง หรือแจ้งความประสงค์ผ่านทาง สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว

  About us

  Biz Club Sa Kaeo is the business to business networking of SMEs entrepreneurs association, intending to support and efficiently connect to Sa Kaeo area, other provinces, other countries (especially in Cambodia). Furthermore, this incorporation has been being supported and promoted by the Department of Business Development, Ministry of Commerce, and Provincial Commercial Office of Sa Kaeo.

  The SMEs entrepreneurs in Sakaeo can attend Bizclub on this website, contact us below or stating requirement to Provincial Commercial Office of Sakaeo.

  ก้าวทัน สถานการณ์ โลก

  พาณิชย์ เปิดเวทีรับฟังความเห็น "ไมโครเอสเอ็มอี" กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ข่าวค่ำ วันที่ 14 กันยายน 2563

 • Network information

 • คณะผู้บริหาร BizClub สระแก้ว

  (Management team of Biz Club Sa Kaeo)

 • Biz Club Sakaeo

 • Biz Club members

 • Mueang Sa Kaeo
  Khok Sung
  Ta Phraya
  Wang Sombun
  • บรรจงรุ่งเรือง
  • จิเบอร์รี(หม่อนเพื่อสุขภาพ)
 • News & Activities

 • จ.สระแก้ว เปิดงานสีสันการค้าชายแดน เสน่ห์สระแก้ว 2564 เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันทางการค้าและเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน

  จังหวัดสระแก้วเปิดงานสีสันการค้าชายแดน เสน่ห์สระแก้ว 2564เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันทางการค้าและเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน

  ณ บริเวณลานสยามมินทร์ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงานจัดแสดงและจําหน่ายสินค้า “ สีสันการค้าชายแดน เสน่ห์สระแก้ว 2564” เพื่อโอกาสในการพัฒนาผู้ประกอบการ เพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันทางการค้า และ เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนให้มากขึ้นและยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  โดยงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 6 เมษายน 2564 มีสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC BIZ CLUB ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs/ ผู้ประกอบการค้าชายแดนใน จังหวัดสระแก้ว จํานวน 100 คูหา มาร่วมในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า สำหรับสินค้าที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายในครั้งนี้ ได้แก่ สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าประเภทของใช้ เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย และเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน อาทิเช่น การจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิดความสัมพันธ์ทางการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา กิจกรรมบันเทิงจากเหล่าศิลปินดารานักร้องนักแสดงที่จะมามอบความบันเทิงในงาน
  รวมถึงกิจกรรมจับฉลากเพื่อลุ้นโชคในรูปแบบต่างๆ

  สีสัน การค้าชายแดน เสน่ห์สระแก้ว 2564

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว ชวนเที่ยวงาน “สีสัน การค้าชายแดน เสน่ห์สระแก้ว 2564” ระหว่างวันที่ 2 - 6 เมษายน 2564 ณ บริเวณลานสยามมินทร์ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

  ภายในงานพบกับ สินค้าเด่นสินค้าดีของจังหวัดสระแก้ว อาทิ ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้าเกษตร OTOP SMEs มาให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจ กว่า 100 ร้านค้า

  พลาด!!ไม่ได้กับกิจกรรมช็อปลุ้นโชคทองและของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย สุดฟิน!!ไปกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9 โมงเช้า ถึง 3 ทุ่ม มีรถรับ-ส่งบริการฟรี! จากจุดจอดรถ (โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย) มายังบริเวณงานฯ

  อย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ😊

 • Sponsors

 • Contact us

  Sakaeo Provincial Bizclub Officer

  No. 40 Moo1
  Thapphrik
  Aranyaprathet
  Sakaeo, thailand
  27120

  +668 1944 9417

  [email protected]

  Bizclub Sakaeo Thailand - Cambodia (Facebook)

  kwin_nefeco (LINE)

  13.563998,102.332858

084-198-4489  [email protected]

ask question via facebook ask question via LINE
8columns รับทำเว็บไซต์ แบบ Responsive ใช้งานง่าย แก้ไขได้เอง ค้นเจอใน Google
ปรับแต่งการแสดงผล